Ваканционна програма – Лято 2019

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” организира

„Лятна ваканционна програма“  за ученици в периода

 от 01 юли до 30 август 2019 г.

Лятната ваканционна програма се провежда ежегодно в сградата на ЦПЛР и е за ученици

над 7 -годишна възраст.                                                                                            

Тя включва:                                                                                                                 

Български народни танци, народно пеене, музикален инструмент  – гайда и китара, английски език и футбол.                                                                                      

Заявления могат да се подават  до 28 юни 2019 г. от  08:00 до 17:00ч.         

в сградата на ЦПЛР“Васил Левски“  ул. „Захари Стоянов” №1,  етаж 2,    (срещу пожарната).

ЛЯТНАТ ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА  Е  НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА !!!

Телефон за контакти и въпроси: 0885 411170,    Георги Анастасов

Заявленията могат да се свалят оттук:   

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в „Лятна ваканционна програма” 

ДЕКЛАРАЦИЯ за участие в „Лятна ваканционна програма”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ   ЦПЛР 2019/2020 учебна година


ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ В ЦПЛР “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ  -  2019  г. 

 

                           ЗАНИМАНИЯТА СА   НАПЪЛНО   БЕЗПЛАТНИ              ОЧАКВАМЕ  ВИ !!!

Занимания по интереси              /вид  дейност/

     Ръководител           

/ име /

Период  на  провеждане

Място на   провеждане

Дата           /от – до/

Ден / дни            от седмицата

Час                           / от – до /

Народни танци

Ст.учител      Росен Борисов        0898 522662

01 юли         19 юли

Понеделник  до петък

10:00  -  12:00

ЦПЛР “Васил Левски“

Музикален инструмент  /гайда/

Георги Анастасов         0885 411170

22 юли         31 юли

Понеделник  до петък

10:00  -  12:00

ЦПЛР “Васил Левски“

Народно  пеене

Ст.учител               Христина Анастасова     0885 972835

22 юли         31 юли

Понеделник  до петък

10:00  -  12:00

ЦПЛР“Васил Левски“

Английски език     Музикален инструмент  /китара/

Ст.учител            Константин Денков                0892 024612

01 август    16 август

Понеделник  до петък

10:00  -  12:00

ЦПЛР“Васил Левски“

Футбол

Борислав Караматев        0896 799708

19 август    30 август

Понеделник  до петък

10:00  -  12:00

ЦПЛР“Васил Левски“