График за уч. 2019/2020 г.

ГРАФИК  ЗА  НАЧАЛОТО  НА УЧЕБНАТА  2019/2020 ГОДИНА

Ст.  учител Константин Денков
Английски  език ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

14.00 – 18.00ч.

14.00 – 18.00ч.

Китара ПОНЕДЕЛНИК

СРЯДА

15.00 – 18.00ч.

15.00 – 18.00ч

 

Ст. учител Росен Борисов
Народни танци ПОНЕДЕЛНИК

и

СРЯДА

17.00 – 18.00ч.  Начинаещи

18.10 – 19.30ч.  IV от миналата година

19.40 – 21.00ч.  I конц. състав

 

ВТОРНИК

и

ПЕТЪК

17.00 – 18.00ч.   III от миналата година

18.10 – 19.30ч.   V от миналата година

19.40 – 21.00ч.   II конц. Състав

 

 

         Ст.учител  Христина Анастасова
Народно  пеене ПОНЕДЕЛНИК 14.30 – III гр.

16.00 –  V гр.

ВТОРНИК 15.00 –  I  гр.

16.30 –  II гр.

СРЯДА

 

14.00 – IVгр.

15.30 –  V гр.

ЧЕТВЪРТЪК 15.00 – IVгр.

16.30 –  III гр.

ПЕТЪК 15.00 –  I  гр.

16.30 –  II гр.