Седмично разписание за уч. 2020/2021 г.

 

СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ   НА   ЧАСОВЕТЕ   В  КАБИНЕТ № 3   –   НАРОДНИ  ТАНЦИ

МЕСЕЦ   ОКТОМВРИ   2020г.

 

        ден  група       час  училище          клас    място      забележка
 

 ПОНЕДЕЛНИК

II 16.30 – 17.30 Сборна Сборна  

ЦПЛР

IV 18.30 – 19.30 Сборна Сборна
II к.с. 19.40 – 21.00 Сборна Сборна
 

   ВТОРНИК

I 16.30 – 17.30 Сборна Сборна  

 

ЦПЛР

III 18.00 – 19.00 Сборна Сборна
I к.с. 19.30 – 20.50 Сборна Сборна
 

     СРЯДА

 

II 16.30 – 17.30 Сборна Сборна  

 

ЦПЛР

 

IV 18.30 – 19.30 Сборна Сборна
II к.с. 19.40  – 21.00 Сборна Сборна
        

     ПЕТЪК

I 16.30 – 17.30 Сборна Сборна  

ЦПЛР

III 18.00 – 19.00 Сборна Сборна
I к.с., 19.30 – 20.50 Сборна Сборна

 

ЛЕГЕНДА:   

I гр  –  НАЧИНАЕЩА ГРУПА, ЗАПИСАНИ  ЗА ПЪРВА ГОДИНА

IIгр  –  МИНАЛОГОДИШНАТА  1 ГРУПА

IIIгр  –  МИНАЛОГОДИШНАТА  3 ГРУПА

IVгр. –  МИНАЛОГОДИШНАТА  4 ГРУПА

II к.с. – МИНАЛОГОДИШНАТА  5 ГРУПА

I к.с. – МИНАЛОГОДИШНАТА  2  к .с.